najnowszeWIADOMOŚCI


Pilot Maker Electro - Elektro ScaleUP

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 2/ROZ_IT/2018 – Uruchomienie i administracja strony www do Projektu „Pilot Maker Electro

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem o cenę w celu rozeznania rynku 1/ROZ_IT/2018 uprzejmie informujemy o braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego.

Powodem powyższego jest:

  1. podanie cen przez Oferentów w sposób uniemożliwiający jednoznaczne porównanie ofert
  2. brak dostępności wskazanej w zapytaniu domeny, co mogłoby to zostać rozumiane jako ograniczenie konkurencji przez Zamawiającego.

Ze względu na przyjęty tryb postępowania, tj. zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku, Zamawiający nie jest zobligowany do rozstrzygnięcia postępowania poprzez wyłonienie Wykonawcy lub jego formalne unieważnienie.

W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy nowe zapytanie o skorygowanej treści.

W przypadku zainteresowania udziałem, prosimy o składanie zaktualizowanych ofert do dnia 10.09.2018 do godz. 10.00

Ze względu na przyjęty tryb postępowania, tj. zapytania o cenę w celu rozeznania rynku, Zamawiający nie jest zobligowany do dokonania wyboru oferty.

Załącznik 1 Wzór oferty_Wycena Załącznik 2 Oświadczenie powiązania Załącznik 3 Oświadczenie RODO Zapytanie o cenę w celu rozeznia rynku 2_ROZ_IT_2018

Załącznik 1 Wzór oferty_Wycena

Załącznik 2 Oświadczenie powiązania

Załącznik 3 Oświadczenie RODO

FacebookGoogle+LinkedInTwitter

Komentarze

mostPopular