co to jest R&D Club ?

techBrainers R&D Club działa na rzecz rozwoju i umacniania współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, zarówno pomiędzy przedsiębiorcami jak również wspierania relacji z otoczeniem naukowym i instytucjonalnym. R&D Club jest miejscem nawiązywania kontaktów zawodowych i towarzyskich, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska

Swoje cele realizuje w szczególności poprzez:

  • wypracowanie narzędzi pozwalających efektywnie wykorzystywać potencjał badawczo rozwojowy polskich przedsiębiorstw oraz ośrodków naukowych
  • podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji współpracy w obszarze R&D
  • wspieranie międzynarodowych i krajowych projektów mających na celu rozwój i integrację przedsiębiorców, świata nauki oraz instytucji publicznych w obszarze R&D
  • stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadr kierowniczych.

nasi członkowie o R&D Club

 


Dołączając do ekosystemu
innowacji R&D Club:

Jesteś w gronie ponad 160 Ekspertów i Liderów R&D i innowacji z 70 polskich i międzynarodowych firm z różnych branż.

Znajdziesz Partnerów do wspólnych projektów.

Dowiesz się jakie są możliwości pozyskania dofinansowania na projekty B+R+I.

Uzyskasz dostęp do bazy Startupów techBrainers.

Masz możliwość uczestnictwa w warsztatach merytorycznych i spotkaniach inspiracyjnych.

Uzyskasz dostęp do wszystkich klubowiczów online poprzez dedykowaną aplikację.

Poznasz najnowocześniejsze narzędzia do zarządzania innowacjami.

Nauczysz się efektywnie budować międzysektorowe Partnerstwa.

Dowiesz się jak efektywnie współpracować ze startupami - najlepsze praktyki scoutingu i akceleracji.

Zwiększysz znaczenie innowacji we wszystkich branżach i będziesz mieć wpływ na jej rozwój w Polsce.


 

Partner R&D Club

Jeżeli chcesz zostać naszym Partnerem
skontaktuj się z nami:

 


Future Food powołujemy wraz z Klastrem Biogospodarki Rolno-Spożywczej – AgroBioCluster. Jest to program poświęcony innowacjom w branży spożywczej, w tym także najnowszym trendom w sektorze opakowań, logistyki, produktów ekologicznych.
Future Space to program poświęcony innowacjom w branży technologii kosmicznych, w tym także najnowszym trendom w sektorze kosmicznym. Udział w programie umożliwia nawiązywanie nowych relacji biznesowych w Polsce i na arenie międzynarodowej poprzez zorganizowane wyjazdy, śniadania tematyczne i sesje networkingowe.  
Future Energy  -  grupa tematyczna poświęcona innowacjom w branży energetycznej, skupiająca się na analizie trendów w innowacjach takich jak: e-mobility, nowoczesne kanały dystrybucji, nowoczesne produkty w sektorze energetycznym, magazynowanie energii, zarządzanie energią i technologie Smart, innowacje w obszarze wytwarzania energii oraz obsługi klienta.  

AGP

„Dziś wiemy, jak produkować grafen. Teraz szukamy branż, które zaczną go wykorzystywać. Aktywnie współpracujemy z takimi partnerami jak techBrainers R&D Club zrzeszający ekspertów – szefów i menedżerów polskich i światowych działów R&D. Dzięki temu docieramy do firm, instytucji i ekspertów zajmujących się wdrażaniem technologii. Zainteresowanie jest bardzo duże, wyzwania też”.

Maciej Gałązka, prezes AGP

 

formaster

„Najważniejszą kwestią w zintegrowaniu społeczności R&D jest to, że po raz pierwszy, tak naprawdę, będziemy mieli okazję podzielić się dobrymi praktykami oraz sposobami na to, żeby poukładać działalność badawczo- rozwojową czy innowacyjną w naszych organizacjach”.

Maciej Bursztein, Dyrektor R&D Formaster SA

gyear

„Idea jest świetna. Bardzo ją popieram. Już dawno temu polskie środowisko R&D powinno się sfederalizować, stworzyć rodzaj stowarzyszenia, aby wspólny głos tego środowiska, zwłaszcza jeżeli chodzi o potrzeby partnerstwa z polskimi uczelniami czy instytutami, tudzież potrzeby hojnej i specjalnej stymulacji finansowej, wreszcie został usłyszany przez różne ministerstwa”.

Dr Pierre Orlewski, Menedżer Open Innovation EMEA Goodyear Innovation Center Luxemburg

Często zadawane pytania

Kto może być członkiem techBrainers R&D Club?

Do członkostwa w R&D Club zapraszamy szefów i menadżerów działów R&D małych, średnich i dużych firm, a także wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się innowacjami i wdrażaniem nowych technologii w swoich firmach. Członkami R&D Club nie mogą zostać przedstawiciele firm consultingowych – dla nich przygotowaliśmy propozycję objęcia tytułu  Partnera R&D Club. Szczegółowe elementy oferty znajdziecie Państwo w zestawieniu Value Proposition, w kolumnie R&D Managers.

Kto może zostać partnerem techBrainers R&D Club?

Partnerem mogą zostać takie podmioty jak: uniwersyteckie Centra Transferu Technologii, Parki Technologiczne, klastry, fundusze VC, czy firmy konsultingowe.  Szczegółowe elementy oferty znajdziecie Państwo w zestawieniu Value Proposition, w kolumnie Partnerzy Instytucjonalni.

Jak często należy opłacać składkę członkowską?

Składka członkowska opłacana jest raz w roku i pozwala korzystać z możliwości zawartych w Value Proposition.  Członkostwo zostaje wydłużone automatycznie na kolejny rok, chyba że nastąpiło wypowiedzenie członkostwa w ustalonym w regulaminie terminie.

Jak mogę uregulować płatności za członkostwo?

Akceptujemy następujące formy płatności: przelew elektroniczny oraz płatności PayPal. Płatności należy dokonać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Jakie informacje w moim profilu będą widoczne dla innych członków R&D Club?

Formularz zgłoszeniowy dla członków R&D Club pozwala na wybór danych, które mają być widoczne dla innych członków. Dane, które są widoczne obligatoryjnie to: imię i nazwisko, firma, zajmowane stanowisko.

Czy mogę przekazać członkostwo innej osobie z mojej firmy?

Oczywiście istnieje taka możliwość. Przekazanie członkostwa poprzedzone jest podaniem tej informacji do techBrainers. Wówczas następuje usunięcie konta osoby przekazującej członkostwo i stworzenie nowego profilu.

Czy ustanowić zastępstwo w organizowanych przez R&D Club wydarzeniach?

Taka możliwość jest oczywiście przewidziana, jednak wymaga ona wcześniejszego powiadomienia techBrainers. Wymagać będzie bowiem stworzenia dodatkowego profilu dostępnego dla społeczności zrzeszonej w R&D Club.

Jak przebiega proces tworzenia profilu potrzeb technologicznych?

Tworzenie profilu potrzeb technologicznych opiera się na następujących etapach: zdefiniowanie przez przedsiębiorstwo celów strategicznych oraz identyfikacja zasobów technologicznych wykorzystywanych do ich osiągnięcia, określenie problemów technologicznych związanych z wykorzystywanymi zasobami, określenie zakresu modyfikacji wykorzystywanych rozwiązań technologicznych, określenie zapotrzebowania na nowe rozwiązania technologiczne.

Czym jest brief w procesie technology scouting?

Brief stanowi dokument określający szczegółowo funkcjonalności, cechy i środowisko (kompatybilność) poszukiwanego rozwiązania.

Czym jest R&D Summit?

techBrainers R&D Summit, jest coroczną konferencją adresowana do liderów działów badań i rozwoju w firmach, a także innych uczestników innowacyjnego ekosystemu w Polsce. Format konferencji stanowi połączenie prezentacji, rozmów i dyskusji panelowych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania i efektywności R&D, jak również nakreślenie założeń strategicznych, które decydować będą o dalszym kształcie działań realizowanych w ramach R&D Club.

Jaką formę mają spotkania tematyczne?

Spotkania tematyczne poświęcone są aktualnym zagadnieniom bezpośrednio związanym z tematyką perspektyw rozwoju działów R&D, zarówno w kontekście dostępu do rozwiązań technologicznych, jak również źródeł finansowania. Kameralna forma spotkań umożliwia bezpośredni kontakt z pozostałymi uczestnikami, dzięki czemu służy nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale także wymianie dobrych praktyk i doświadczeń.

Jak mogę anulować swoje członkostwo?

Członkostwo może być anulowane w dowolnej chwili, jednak nie przysługuje wówczas zwrot składki członkowskiej. W przypadku zamiaru rezygnacji z członkostwa po upływie okresu, za który opłacona została składka, należy powiadomić techBrainers o tym zamiarze na 2 miesiące przed końcem okresu, za który opłacono składkę.