Analiza Wycena spółki
dowiedz się więcej Krzysztof Trakul contact@techbrainers.com +48 22 529 43 90
Wyzwania klientów
 • Poszukuję spółek, które w przyszłości powinny zostać docenione przez rynek, a w konsekwencji istotnie zyskać na wartości.
 • Myślimy o przejęciu jednej z firm i chcielibyśmy poznać jej wartość rynkową.
 • Planujemy fuzję poziomą w naszych przedsiębiorstwach, dlatego potrzebujemy ich wyceny.
 • Ubiegamy się o kredyt na rozwój działu innowacji. Jednym z dokumentów jakich wymaga bank jest wycena spółki, która pozwoli dokonać weryfikacji kredytowej naszej firmy.
Dlaczego my
Wyceniający spółki to profesjonalni analitycy z bogatą wiedzą metodologiczną i dużą praktyką w pracy z klientem biznesowym.
Nasi eksperci nie ograniczają się do jednej metody wyceny, a każdą z nich weryfikują z wieloma innymi rzeczywistymi zmiennymi.
Specjalizujemy się w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw, którym zapewniamy wsparcie w pełnym spektrum rozwiązań oferowanych przez rynek.
Jak to robimy
 • Badamy otoczenie makroekonomiczne i koniunkturę na światowych rynkach akcji 
 • Analizujemy koniunkturę w danej branży i bieżące wyniki finansowe Spółki 
 • Bierzemy pod uwagę oczekiwania przyszłych wyników finansowych i trendy branżowe
 • Porównujemy z wyceną spółek konkurencyjnych
Analiza Wycena Innowacyjnej Technologii
dowiedz się więcej Krzysztof Trakul contact@techbrainers.com +48 22 529 43 90
Wyzwania klientów
 • Jesteśmy młodą firmą, który potrzebuje przygotować biznes plan, by pozyskać fundusze na rozwój. Jednak, aby stworzyć wiarygodny dokument, potrzebujemy profesjonalnej wyceny innowacyjnej technologii jaką stworzyliśmy.
 • Jesteśmy zainteresowani implementacją konkretnej, wybranej przez nas technologii. Zanim jednak po nią sięgniemy, chcielibyśmy poznać jej wartość i potencjał.
 • Chcemy ustalić ceny produktów związane z zastosowaniem nowej technologii.
 • Planujemy kolejne inwestycje. jednak do podjęcia decyzji w tej kwestii konieczna nam wiedza o kosztach jakie wiążą się z poszczególnymi wyborami.
Dlaczego my
Nasi eksperci wyceniający technologie to praktycy zarządzania innowacjami z wieloletnim stażem oraz dużą wiedzą techniczną.
Zastosowanie specjalistycznych narzędzi analizy finansowej w rękach specjalistów, daje gwarancję trafności oceny i późniejszych rekomendacji.
Dzięki dostępowi do newsów ze świata R&D, nasi eksperci udzielają wysokich jakościowo informacji na temat przewidywanych zmian konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku dokonywanych inwestycji oraz potencjalnych ryzyk.
Specjalizujemy się w profesjonalnych analizach biznesowych, tworzeniu strategii, modeli biznesowych i wycen dla projektów technologicznych, z uwzględnieniem aspektów prawno-podatkowych.
Stworzyliśmy i udoskonaliliśmy szereg nowoczesnych narzędzi, które pozwalają efektywnie zarządzać innowacją.
Jak to robimy
 • Każda wycena jest robiona dla konkretnej technologii i celu, ściśle określonych przez klienta.
 • Wycena poprzedzona jest dogłębną analizą rynku.
 • Nasze wyceny dzielą się na dwa etapy: ocenę jakościową i ilościową
 • Model wyceny oparty na założeniach metody dochodowej (DCF), autorsko zmodyfikowany pod kątem nowych technologii i przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. Model uwzględnia 40 szczegółowych ryzyk: finansowych, technologicznych, produkcyjnych, prawno-regulacyjnych oraz środowiskowo-społecznych.
 • Wnioski z analizy przedstawiamy w formie kompleksowego raportu, gotowego do prezentacji inwestorom..
 • Raport z Wyceny obejmujący: prezentację i analizę wyników wyceny, opis zastosowanej metody wyceny, podstawowe relacje finansowe. W skład raportu mogą wchodzić również załączniki z prognozowanymi wartościami: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów gotówkowych, kapitału obrotowego, wskaźników finansowych oraz innych elementów projekcji finansowej.
Analiza Rynkowa Analiza Technologii
dowiedz się więcej Tomasz Gutkowski contact@techbrainers.com +48 22 529 43 90
Wyzwania klientów
 • Potrzebujemy ocena technologii z naciskiem na opisanie konkretnego produktu (usługi), aby sprawdzić czy warto ubiegać się o patent.
 • Chcemy przeprowadzić RAT, żeby uzyskać pewność, iż dany produkt jest możliwy do wdrożenia w oparciu o analizowaną technologię i dowiedzieć się, jakie są jego szanse zaistnienia na rynku.
 • Postanowiliśmy określić parametry ryzyka, związane z naszym potencjalny wkładem finansowym w dany produkt, gdyż chcemy ocenić efektywności planowanej inwestycji.
Dlaczego my
Eksperci tBr wyceniający technologie to praktycy zarządzania innowacjami z wieloletnim stażem oraz dużą wiedzą techniczną i ekonomiczną.
Zastosowanie specjalistycznych narzędzi analizy finansowej w rękach specjalistów, daje gwarancję trafności oceny oraz późniejszych rekomendacji.
Dzięki dostępowi do newsów ze świata R&D, nasi eksperci udzielają wysokich jakościowo informacji na temat przewidywanych zmian konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku dokonywanych inwestycji oraz potencjalnych ryzyk.
Specjalizujemy się w profesjonalnych analizach biznesowych, tworzeniu strategii, modeli biznesowych i wycen dla projektów technologicznych, z uwzględnieniem aspektów prawno-podatkowych.
Stworzyliśmy i udoskonaliliśmy szereg nowoczesnych narzędzi, które pozwalają efektywnie zarządzać innowacją.
Jak to robimy
 • Po analizie przedstawiamy klientowi raport, który zawiera skrócony opis technologii i zakres funkcjonalny produktu, z uwzględnieniem popytu, klientów i substytutów, a także warunków wejścia produktu na rynek.
 • Klient otrzymuje także kompleksową analizę rynku i konkurencji wraz ze skonkretyzowaniem produktu i umiejscowieniem go na rynku.
 • W raporcie określamy również status prawny, finansowy, technologiczny, środowiskowy oraz produkcyjne czynniki ryzyka.
 • Nasz raport jest kompletnym dokumentem, gotowym do przedstawienia inwestorom.
Implementacja Projektowanie procesów R&D
dowiedz się więcej Magdalena Jackowska-Rejman m.jackowska@techbrainers.com +48 22 529 43 90
Wyzwania klientów
 • Nasz dział R&D nie funkcjonuje prawidłowo. Chcemy dowiedzieć się, jakie bariery, uniemożliwiają prawidłowe działanie w obszarze B+R.
 • Mamy problem z wdrożeniem zaprojektowanych procesów. Potrzebujemy wsparcia zewnętrznych ekspertów , którzy wskażą nam powody takiego stanu rzeczy i podpowiedzą, co i jak naprawić.
 • Wiemy już, gdzie w naszym systemie zarządzania innowacjami są luki, ale chcielibyśmy też wiedzieć, jak dalej wykorzystać dostępne narzędzia i środki do usprawnienia tego systemu.
Dlaczego my
Po kompleksowym audycie, pomagamy firmom usprawniać ich procesy i narzędzia służące tworzeniu nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
Implementujemy systemy zarządzania portfolio innowacji, identyfikujemy pojawiające się szanse rynkowe, tworzymy i polepszamy narzędzia na każdym etapie rozwijania pomysłów, projektujemy modele mierzenia wydajności działów B+R.
Wspieramy powstawanie i zarządzanie działów R&D.
Budujemy interdyscyplinarne zespoły naukowców i managerów R&D, zdolne kreować rozwiązania technologiczne w pełni skorelowane ze strategią przedsiębiorstwa i jego zasobami technologicznymi.
Jak to robimy
 • Do projektowania i implementacji brakujących lub niewłaściwie działających procesów w zarządzaniu inicjatywami B+R+I angażujemy ekspertów – praktyków z wieloletnim stażem w zarządzaniu innowacyjnymi przedsiębiorstwami.
 • Dzięki R&D Club pierwsi wiemy, o nowych narzędziach, technologiach, rozwiązaniach dostępnych w obszarze R&D.
 • Dostęp do międzynarodowej kadry liderów innowacyjności, pozwala nam szybko i skutecznie budować interdyscyplinarne zespoły naukowców i managerów.
 • Stworzone przez nas autorskie modele i narzędzia, umożliwiają nam rekomendację najlepszych rozwiązań na miarę potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa. 

teamEkspertów

Jackowska-Rejman_edytorial_audyt_mierzenie

Magdalena Jackowska-Rejman

#technology #brainattechbriners

laurent

Laurent Uhres

#investment

5685253cd39bd_o

Agata Juzyk

#research & innovation

KKowalska

Katarzyna Kowalska

#future food

Przechwytywanie

Tomasz Gutkowski

#investment

WP_20160613_09_04_24_Pro

Ewelina Zabost

#science and technology