najnowszeWIADOMOŚCI


Pilot Maker Electro - Elektro ScaleUP

Pilot Maker Electro – Elektro ScaleUP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała techBrainers jako Operatora Programu Elektro Scale UP, który we współpracy z firmami z branży elektromobilności oraz start-upami wypracuje innowacyjne projekty związane z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych oraz wspierającej infrastruktury.

Program otrzyma prawie 10 milionów złotych dofinansowania z Agencji.

O Programie Pilot Maker Electro

Pilot Maker Electro to program pilotażowych wdrożeń w branży elektromobilności. Projekt ma za zadanie zwiększyć zaangażowanie start-upów w rozwój obszaru e-mobility.

Celem programu Pilot Maker Electro jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań startupów, które odpowiadają na zidentyfikowane wyzwania partnerów korporacyjnych. Ponadto, Program ma za zadanie zintegrować kluczowych graczy branży e-mobilności w Polsce oraz stworzyć przestrzeń do wspólnych projektów w ramach branżowego HUBu innowacji. Wśród zakładanych rezultatów przewidziano m.in. 23 pilotażowe wdrożenia startupów.

Pierwszy etap projektu jest poświęcony pozyskaniu do udziału w Projekcie Odbiorców Technologii – dużych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem branży elektromobilności. W kolejnym kroku zostaną zidentyfikowane wyzwania i obszary zainteresowań Odbiorców Technologii, w oparciu o które odbędzie się scouting, nabór i selekcja startupów.

Korzyści dla startupów

 1. Dofinansowanie do 550 000 zł
 2. Wsparcie indywidualnego Opiekuna Startupu (80h), Ekspertów Technologicznych OT (40h), Ekspertów ds. Wdrożeń (41h)
 3. Dostęp do unikatowej infrastruktury R&D Odbiorców Technologii
 4. Referencje dużego klienta i Lead Customer’a
 5. Dostęp do specjalistycznych usług w obszarze e-mobility
 6. Nawiązywanie relacji z członkami R&D Club

Korzyści dla Odbiorców Technologii

 1. Deep Dive Strategy – Zmapowanie wyzwań, obszarów zainteresowań oraz wyznaczenie poziomu ambicji OT
 2. Nawiązanie współpracy z innymi OT – Definiowanie wspólnych wyzwań i współkreacja nowych obszarów rozwoju w branży e-mobility
 3. Pilotażowe i komercyjne wdrożenia rozwiązań odpowiadających na zdefiniowane wyzwania
 4. Analiza rynku e-mobility, dotycząca całego sektora oraz jej wpływu na branżę każdego OT
 5. Dostęp do mapy ekspertów branży e-mobility
 6. Identyfikacja projektów atrakcyjnych inwestycyjnie  

Zgłoś projekt

Oficjalna Faza Naboru i Selekcji oraz rekrutacja startupów rozpocznie się po określeniu wyzwań Odbiorców Technologii. Jednak aby pozostać w kontakcie przekaż nam podstawowe dane o swoim projekcie. Zwiększy to szanse na wybór Twojego start-upu do Programu.

Uruchom formularz zgłoszeniowy

loga

Projekt akceleracji Pilot Maker Electro współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentow inno_LAB., wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

FacebookGoogle+LinkedInTwitter

Komentarze

mostPopular