najnowszeWIADOMOŚCI


8

Pilot Maker – konferencja prasowa tBr i Tauron

Szczegóły programu i procesu akceleracji Pilot Maker ukierunkowanego na opracowanie rozwiązań, które będą mogły być wdrożone w dużych przedsiębiorstwach, przedstawili na czwartkowej konferencji, 15 grudnia w Centrum Konferencyjnym PAP w Warszawie – lider programu techBrainers wraz z partnerem głównym – Tauron Polska Energia oraz partnerami Kross S.A i Amplus Sp. z o.o.

Pilot Maker to projekt, który wygrał blisko sześciomilionowe dofinansowanie w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Scale Up. Założeniem konkursu było połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw.

Stworzony przez ekspertów techBrainers program, oparto o realne, ważne dla korporacji wyzwania. W jego ramach startupy otrzymają solidne wsparcie z różnych departamentów dużych przedsiębiorstw. Program podzielono na dwa etapy, w którym pierwszy, skupia się na – narzędziach i dokumentacji, drugi zaś, na eksperymentach biznesowych i testowaniu rozwiązań w warunkach naturalnych z inżynierami i klientami końcowymi.

Program „Pilot Maker” jest nastawiony na wdrażanie rozwiązań, wygenerowanie realnej wartości dla obu stron startupu i korporacji – mówiła podczas konferencji Magdalena Jackowska-Rejman, CEO techBrainers. – Tego też oczekują duże przedsiębiorstwa, które zadeklarowały wsparcie ze strony swoich specjalistów i ekspertów oraz umożliwienie przeprowadzenia pilotażów w ramach swojej infrastruktury. W ramach projektu będziemy dążyć również do tego, aby startupy mogły wykorzystać potencjał firm zrzeszonych w R&D Clubie, zasoby Stowarzyszenia TOP 500 Innovators oraz pozostałych partnerów projektu.

Obecni na konferencji prezesi i członkowie zarządu partnerów programu, potwierdzili, że podobnie jak startupy są zainteresowani komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań oraz że zależy im na dopasowaniu właściwych technologii do realnych wyzwań, przed którymi stają.

–  Udział naszej firmy w tym przedsięwzięciu to zarówno okazja do rozbudowania doświadczenia w modelu Open Innovation, ale również, w przypadku powodzenia Pilot Maker, transfer wiedzy, pomiędzy startupami a naszą firmą. Tauron korzysta z innowacyjnego podejścia tworzonego w startupach, natomiast młodzi przedsiębiorcy dostają możliwość wdrożenia swoich nowatorskich produktów i rozwiązań – tłumaczył Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju Tauron Polska Energia S.A.

– Program otwiera możliwość rozwiązania problemów, które nie zostały rozwiązane dotychczas – dodała Katarzyna Rybicka, Członek Zarządu,­ Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Amplus Sp. z o.o. – W branży warzywno-owocowej mamy ogrom zdefiniowanych wyzwań, które chcielibyśmy dedykować konkretnym startupom, a co najważniejsze doprowadzić ich pomysły do fazy testów i następnie do wdrożenia.

– W dużych firmach polityka wewnętrzna i zakupowa nierzadko ogranicza możliwość współpracy ze startupami, które nie posiadają referencji i doświadczenia – mówił Członek Zarządu Kross S.A. Kacper Sosnowski. – Dzięki dofinansowaniu w ramach programu Pilot Maker ryzyko inwestycji w technologie na wczesnym etapie rozwoju jest dla korporacji mniejsze, wobec czego, te chętniej podejmują wyzwanie, tym bardziej, że same mogą dzięki temu wiele zyskać.

Dzięki uczestnictwie w programie startupy będą mogły przetestować produkty i technologie w warunkach unikalnej infrastruktury DP. Podczas sześciomiesięcznego programu akceleracji otrzymają referencje dużego klienta i możliwość dalszej współpracy, zdobędą wiedzę korporacyjną na temat rynku. Poza tym otrzymają wsparcie finansowe do 50 000 PLN w postaci usług proinnowacyjnych oraz 200 000 PLN na eksperymenty biznesowe. Zdobędą też szansę pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC: Movens Capital, Leonarto i Arkley.

Na pytanie czy duże przedsiębiorstwa biorące udział w programie nie boją się wewnętrznej konkurencji, uczestnicy zgodnie przyznali, że zaproponowany w Pilot Maker model opiera się na współpracy, a nie konkurowaniu. Mocny nacisk będzie kładziony na projekty cross-branżowe, które znajdują się na pograniczu obszarów zainteresowań jednocześnie dwóch albo trzech partnerów.

Jakie startupy wymarzyli sobie organizatorzy programu?

– Idealnym byłby startup rozwijający własną technologię na co najmniej VI poziomie gotowości technologicznej (TRL), odpowiadający na ogłoszone w programie Pilot Maker wyzwanie – mówiła Magdalena Jackowska – Rejman. – Poszukujemy też takich startupów, które swoimi pomysłami na nieoczywiste modele biznesowe i nowe produkty pomogą zarówno utrzymać jak i poszerzać bazę klientów dużych przedsiębiorstw.

Nabór do programu ruszy już w styczniu 2017 r. Program akceleracyjny zaplanowano na trzy rundy.

Szczegóły dotyczące Pilot Maker wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie: http://techbrainers.com/pilotmaker/.

Relację z konferencji można zobaczyć tutaj:

 

FacebookGoogle+LinkedInTwitter

Komentarze

mostPopular