thelatestNEWS


636021893574532524

Finansowanie innowacji – zwrot w stronę przedsiębiorców

O nowej filozofii przyznawania środków publicznych, o sposobach motywowania środowisk przedsiębiorczych, o problemach Centrów Badawczych wybudowanych ze środków unijnych oraz o dostępie innowacyjnego przemysłu do nowoczesnej infrastruktury badawczej. O tych i wielu innych związanych z finansowaniem innowacji w Polsce zagadnieniach rozmawiano podczas śniadania tematycznego techBrainers R&D Club.

Zorganizowane 21 czerwca w Centrum Nowych Technologii UW spotkanie przedsiębiorców z ekspertami z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz CeNT, pozwoliło zebranym wymienić poglądy, zasięgnąć informacji, bądź uzupełnić wiedzę w zakresie możliwości pozyskania wsparcia dla  innowacyjnych rozwiązań ze środków publicznych.

Spotkanie miało formę śniadania, co doskonale sprawdziło się, zwłaszcza podczas sesji networkingowych i roundtables z ekspertami, zapewniając dość swobodną, przyjemną atmosferę, sprzyjającą otwartości i współpracy.

Pomiędzy sesją zapoznawczą a stolikami eksperckimi, organizatorzy zorganizowali debatę pomiędzy przedstawicielami NCBR, MJWPU oraz CeNT. Poszczególne instytucje reprezentowali kolejno: Małgorzata Skibska-Zielińska, ekspert z Biura Dyrektora Centrum, Krzysztof Wocial, Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z Obszaru Innowacyjności MJWPU oraz Dr Robert Dwiliński, Z-ca Dyr. ds. Wdrożeń CeNT UW, Dyrektor UOTT. Debatę poprowadziła Magdalena Jackowska-Rejman, CEO techBrainers.

Podczas panelu eksperci dyskutowali m.in. o tym jakie mechanizmy dla przedsiębiorców proponują MJWPU, NCBR oraz na ile są one perspektywiczne i faktycznie pozwalają osiągać Polsce wyższą pozycję w rankingu innowacyjności wśród państw UE. Mówiono też o tym, na jakie główne kierunki rozwoju, kładzie nacisk Polska, tworzonymi programami sektorowymi, jakie branże dzięki nim mają szanse się rozwijać, jakie są rynkowe instrumenty finansowania innowacji i co przemawia na ich korzyść. Dodatkowo dyrektor CeNT mówił o roli programów B+R prowadzonych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w stymulowaniu współpracy nauki z biznesem.

WP_20160621_09_32_37_Pro

Ten ostatni temat wywołał dość duże poruszenie zebranych gości, którzy zgodnie przyznali, że istnieje problem  z korzystaniu z aparatury Centrów Naukowo-Technologicznych, a to z braku wiedzy o faktycznej infrastrukturze, którą Centra dysponują, a to o usługach, jakie oferują. Z drugiej strony, dyrektor Dwiliński zaznaczył trudną sytuację ośrodków wybudowanych z pieniędzy unijnych, te bowiem nie mogą na siebie zarabiać, bo jeden z wymogów unijnych przyznania dotacji zakazywał komercyjnego zastosowania tych ośrodków przez 5 lat od ich powstania.

Tymczasem roczny koszt utrzymania takich Centów to rząd wielkości kilkudziesięciu mln złotych za samą energię (prąd plus ogrzewanie).

– Trudno więc mówić o możliwościach rozpędzenia się czy jakiegoś rozmachu w zakresie innowacyjnego rozwoju w Polsce, skoro na drodze stają tego typu bariery – mówił Robert Dwiliński.

Obecni na sali przedstawiciele takich spółek jak PKN Orlen, Ponar, Engineo, PPPT, UWRC, czy ICRA, CRiDO zasugerowali, iż dobrą zmianą, jakiej spodziewaliby się ze strony Centrów Naukowo-Technologicznch, byłoby wychodzenie do przedsiębiorstw z ofertą i rozmawiać z nimi językiem usług, a nie aparatury, najlepiej zaś stworzyć Centralny Punktu Promocji Usług.

– Dzięki temu wiedzielibyśmy, co możemy zlecić danemu Centrum, w czym może nam ono pomóc w kwestii innowacyjnego rozwoju – mówili. – A także jakimi wynikami badań już ono dysponuje, które moglibyśmy wdrożyć w naszych firmach.

WP_20160621_09_20_52_Pro

Małgorzata Skibska-Zielińska zapewniła natomiast, że wszystko zmierza ku lepszemu, wspomniała, iż NCBR zmienia filozofię przyznawania pieniędzy publicznych, zwracając się w stronę przedsiębiorców i projektów mających największą szansę komercjalizacji.

– Musimy jednak pamiętać, że Polska w porównaniu z innymi krajami zaawansowanymi technologicznie ma zupełnie inną strukturę finansowania innowacyjnych rozwiązań, niż np. jedno z najbardziej innowacyjnych państw na świecie – Szwecja – mówiła. – U nas większość innowacji finansowana jest z funduszy państwowych, w Szwecji zaś na odwrót, głównie z prywatnych. My natomiast powinniśmy zmierzać przynajmniej do wyrównania tych proporcji.

Zaznaczyła też, iż Centrum podejmuje szereg działań, które pozwolą lepiej wykorzystać obecną infrastrukturę naukową oraz możliwości, jakie dają przedsiębiorcom fundusze Venture Capital.

Krzysztof Wocial z kolei zaprezentował wsparcie, jakie oferuje przedsiębiorcom MJWPU, podkreślając instrumenty dofinansowania dla tych, którzy chcą wdrażać istniejące już wyniki badań.

WP_20160621_09_22_25_Pro

Dynamiczna dyskusja między ekspertami była aktywnie uzupełniana przez słuchaczy, którzy podawali luki w systemie dystrybuowania środków państwowych oraz sugerowali możliwości rozwiązań.

Po debacie przybyli mieli czas na rozmowy indywidualne z ekspertami z zaproszonych instytucji i omówienie nurtujących ich zagadnień.

– Ciekawe spotkanie i bardzo fajna atmosfera – mówili przedsiębiorcy, dopytując o kolejne inicjatywy techBrainers w ramach R&D Clubu.

Następna już 4 sierpnia – wówczas eksperci R&D Club opowiedzą „Jak przygotować agendę badawczą” zaś 29 września – jakie zmiany następują w prawie własności przemysłowej.

FacebookGoogle+LinkedInTwitter

Discussion

mostPopular