najnowszeWIADOMOŚCI


32013914_l

Centra badawczo-rozwojowe w nowej perspektywie finansowej: podsumowanie & materiały

22 lipca w siedzibie techBrainers odbyło się spotkanie w ramach Klubu Liderów R&D, w którym wzięło udział kilkunastu przedstawicieli firm podejmujących działalność R&D. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, a także przygotowania się do trwających i zbliżających się naborów wniosków o dofinansowanie.

Przedstawiciele Crido Taxand – Michał Gwizda i Anna Zaleska – zaprezentowali programy unijne pomocne managerom R&D, w tym zwłaszcza źródła wsparcia na projekty celowe oraz innowacyjne inwestycje.

Marzena Stojecka, Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki omówiła główne założenia programu wspierającego tworzenie lub rozwój Centrów R&D, który rusza już na jesieni.

Uczestnicy mogli się również zapoznać z ofertą wsparcia finansowego dla firm w woj. mazowieckim, którą zaprezentował Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski.

W toku wystąpień prelegentów był czas na pytania i dyskusję członków Klubu. Spotkanie miało również część bardziej praktyczną – warsztaty wskazujące niezbędne kroki dla przygotowania projektu, podczas których nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie m.in. praktycznego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, procedur, współpracy z instytucjami i partnerami biznesowymi. Uczestnicy spotkania ocenili je jako bardzo pomocne w planowaniu działań R&D i procesu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na ten cel.

Kolejne spotkania techBrainers R&D Club już wkrótce. Zapraszamy!

Materiały z wydarzenia:

Programy unijne pomocne managerom R&D – Crido Taxand

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) – M. Strojecka, Ministerstwo Gospodarki

Regionalne środki na wsparcie działów R&D – M. Frankowski, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

FacebookGoogle+LinkedInTwitter

Komentarze

mostPopular