Realizacje – Zarządzanie innowacjami

Realizacje

Poznaj przykłady zrealizowanych przez nas projektów.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ocena potencjału centrali oraz spółek zależnych grupy energetycznej w zakresie innowacji w oparciu o autorski model techBrainers – Total Innovation Audit©.

Analiza mega trendów wpływających na sektor użyteczności publicznej, z uwzględnieniem warsztatu dla kadry zarządzającej.

Identyfikacja wyzwań i zaprojektowanie systemu zarządzania innowacjami, obejmującego procesy biznesowe, strukturę, zasoby oraz kulturę innowacji.

Ocena potencjału oraz wyznaczenie kierunków dla działalności B+R+I. Wynikiem prac jest Strategiczna Agenda Badawcza – pierwszy w polskim sektorze energetycznym dokument, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji.

Opracowanie Strategicznej Agendy Badawczej dla inicjatywy tzw. żywego laboratorium testującego inteligentne technologie do życia w mieście (Smart Living).