techBrainers

Katalizator innowacji

techBrainers oferuje doradztwo strategiczne w obszarze zarządzania innowacjami.
Pomagamy naszym Partnerom generować wartość w oparciu o innowacje.

Znajdujemy i rozwijamy

rozwiązania technologiczne wymagające specjalistycznej wiedzy. Pracujemy z działami strategii i B+R. Wdrażamy przełomowe produkty.

Generujemy wartość

dla naszych Partnerów w oparciu o skuteczne zarządzanie innowacjami oraz wykorzystanie potencjału najnowszych technologii.

techBrainers to eksperci

z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, które gwarantuje najwyższą jakość w budowaniu potencjału innowacyjnego.

Kluczowy zespół techBrainers

Magdalena Jackowska-Rejman

Partner Zarządzający, Otwarte Innowacje

m.jackowska@techbrainers.com
+48 606 245 993

Doradza Zarządom w zakresie wdrażania i optymalizacji procesów B+R. Specjalizuje się w programach scoutingowych i pilotażowych wdrożeń, w tym na zlecenie dużych korporacji. Twórczyni R&D Club.

Agata Juzyk

Partner, Zarządzanie innowacjami

a.juzyk@techbrainers.com
+48 535 224 999

Praktyk i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu kultury i strategii innowacji, zarządzaniu przedsięwzięciami poprawiającymi efektywność przedsiębiorstw, zwłaszcza działów badawczych, jak również projektowaniu procesów B+R.

Izabela Klusek

Partner, Digital

i.klusek@techbrainers.com
+48 602 206 699

Praktyk i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w transformacji procesów obsługi klienta (tworzenie, modernizacja i digitalizacja), jak również zarządzaniu operacyjnym i definiowaniu rozwiązań biznesowych zwiększających efektywność firm, jednostek i projektów.

Referencje od naszych Klientów i Partnerów

caret-down caret-up caret-left caret-right
Tomasz Jarmicki Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji PGE Nowa Energia
Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie audytu innowacyjności ponieważ chcieliśmy mieć przekrojowy obraz sytuacji. Przeprowadzona analiza miała na celu zidentyfikować potencjał GK PGE oraz możliwości dalszego rozwoju poprzez innowacje. Zadaniem audytu było również zidentyfikowanie barier, których pokonanie jest kluczowe dla realizowania celów strategicznych w obszarze B+R. Zgodnie z założeniem którego się trzyma techBrainers, chcieliśmy wyjść poza granice działów B+R i zobaczyć jak inne jednostki organizacji, np. HR, Finanse czy Inwestycje, rozumieją swoją rolę we wsparciu innowacji, co pozwoliło nam zidentyfikować ukryty potencjał drzemiący w strukturach Grupy.
Anna Streżyńska Prezes MC2 Energy

Zdecydowaliśmy się aplikować do programu pilotażowych wdrożeń Pilot Maker Electro ScaleUp, ze względu na możliwość przetestowania naszego rozwiązania w rzeczywistych warunkach. Ogromne znaczenie miało dla nas praktyczne doświadczenie techBrainers jako operatora programu, w tym bardzo dobre zrozumienie potrzeb partnerów korporacyjnych oraz iteracyjne podejście do pilotażu, co znacznie zwiększa szanse na szybsze i lepsze efekty wdrożenia. W ramach MC2 Energy oferujemy nowatorskie rozwiązania dla elekromobilności oparte na blockchain. Doceniamy więc współpracę z techBrainers również za otwartość i gotowość w wytyczaniu drogi dla innowacji o charakterze przełomowym.

Xawery Pikus C4 Retail Lab Manager Carrefour

C4 Retail Lab Carrefour i techBrainers dzielą te same idee otwartości na innowacyjne rozwiązania z rynku. Program akceleracyjny Pilot Maker, przyczynia się do rozwoju wspólnego celu startupu i korporacji. Dzisiaj pracujemy wspólnie z 3 wybranymi start-upami, z którymi wchodzimy w fazę testowania rozwiązań wewnątrz organizacji. Cieszymy się, że jako Retailer jesteśmy częścią ekosystemu start-upowego.

Krzysztof Wasilewski Prezes Enelion

W ramach programu Pilot Maker uzyskaliśmy możliwość zrealizowania we współpracy z firmą Tauron pilotażu dynamicznego balansowania obciążeń w sieci ładowarek. Od zespołu techBrainers otrzymaliśmy wsparcie w zakresie zdefiniowania zakresu pilotażu, zaprojektowania hipotez badawczych (technicznych i biznesowych), dostęp do infrastruktury dużego partnera i jego ekspertów. Po zakończeniu politażu nawiązaliśmy współpracę z firmą Tauron na warunkach komercyjnych na dostarczenie ładowarek do systemu car-sharingu, co stało się dla nas istotnym punktem milowym dla budowania pozycji na rynku.

Bartłomiej Skrzydlewski Prezes Amplus

Udział w programie Pilot Maker stał się dla spółki Amplus impulsem do efektywnego podjęcia działań w zakresie inwestycji w nowe technologie, które w znaczącym stopniu mogą wpłynąć na poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności. Inicjatywa integracji różnych podmiotów rynku m.in. dużych przedsiębiorstw, start-upów, Członków R&D clubu techBrainers, instytutów i stowarzyszeń, umożliwiła skuteczne dotarcie do rozwiązań zdefiniowanych przez nas potrzeb i wyzwań. Nawiązana w ten sposób owocna współpraca pozwoli wspólnie dokończyć zainicjowane w ramach Programu projekty i – co najistotniejsze – wdrożyć innowacyjne w skali światowej technologie.