najnowszeWIADOMOŚCI


Pilot Maker Electro - Elektro ScaleUP

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/ROZ_IT/2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez firmę techBrainers Sp. z.o.o. zamówienia publicznego w trybie rozeznania rynku na realizację świadczenia usługi: stworzenie, aktualizacja i administracja strony www Programu w ramach Programu „Pilot Maker Electro”, firma techBrainers Sp. z o.o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wskazanej usługi. Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia wraz ze stosownymi załącznikami znajdują się w załączonych plikach:

Rozeznanie rynku_strona www_oferta

Załącznik A

Załącznik 1 Wzór oferty_Wycena

Załącznik 2 Oświadczenie powiązania

Załącznik 3 Oświadczenie RODO

 loga

Projekt pt.; „Program akceleracji – Pilot Maker Electro ” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1  Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż „Electro ScaleUp”.

FacebookGoogle+LinkedInTwitter

Komentarze

mostPopular