najnowszeWIADOMOŚCI


architecture-2083692_1920

Zapytanie ofertowe nr PilotMaker/2016 z dnia 8.08.2016 r.

 

W związku z planowaną realizacją projektu „Program akceleracji – Pilot Maker”, który będzie złożony na ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs z dnia 15. 06. 2016 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Scale Up

Firma techBrainers Sp. Z.o.o poszukuje wykonawcy: usługa internacjonalizacji

Szczegóły zamówienia wraz ze stosownymi załącznikami znajdują się w załączonych plikach:
Zapytanie Ofertowe

Załącznik 1 Wzór oferty

Załącznik 2 Oświadczenie powiązania

Załącznik 3 Oświadczenie doświadczenie

 

FacebookGoogle+LinkedInTwitter

Komentarze

mostPopular